Onze pensionstal biedt diverse faciliteiten. Er liggen plannen voor de komende 1-3 jaar om deze faciliteiten uit te breiden. Alle faciliteiten zijn vrij te gebruiken voor alle pensionklanten.
Een pensionklant kan kiezen om het paard op stal te plaatsen of om deze in groepsverband te plaatsen (afhankelijk of er plaats is in de groep).

Huidige faciliteiten

Momenteel wordt het terrein gerenoveerd.

Toekomstige faciliteiten (binnen 1-3 jaar)

Voeding op stal

Alle paarden op stal krijgen tweemaal daags brokken (‘s ochtends en ‘s avonds) en driemaal daags ruwvoer.

Voeding in groepsverband

De paarden in groepsverband hebben drie hooiplekken die driemaal daags worden gevuld. In de groep wordt niets bijgevoerd. Wanneer het paard naast het ruwvoer nog ander voer krijgt, moet dit buiten de groep worden gegeven. Dit om ruzie onderling te voorkomen.